Regulamin rozgrywek GALO
Wiosna 2016

CEL LIGI:
Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie piłki nożnej i zachęcanie
do uprawiania tej dyscypliny w naszej gminie. GALO to rozgrywki przeznaczone
dla amatorów oraz sposób na prowadzenie sportowego trybu życia.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem GALO jest Wójt Gminy Psary, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
    w Gródkowie oraz Animatorzy Orlika.
2. Wszystkie odpowiedzi na pytania, niezbędne informacje dotyczące rozgrywek
   otrzymacie pisząc na e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 507-537-602  
3. Liga rozgrywana będzie według przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez PZPN 
    ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
4. Rozgrywki ligowe odbywać się będą w niedziele lub soboty na obiekcie ORLIK
    przy GIMNAZJUM w Psarach ul. Szkolna 32.
5. Terminarz rozgrywek oraz godziny meczów będą podane na stronie internetowej 
    z 4-dniowym wyprzedzeniem.
6. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatora jest strona
    internetowa www.orlik.psary.pl

II. Zgłaszanie drużyn
1. Każda drużyna wyznacza osobę (kapitan lub kierownik drużyny) do kontaktu
    z organizatorem.
2. Warunkiem potwierdzenia i przyjęcia zespołu do rozgrywek jest:
a/ przesłanie do 2 kwietnia 2016 r. w formie elektronicznej czytelnie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego z listą zgłoszonych zawodników (minimum 6, maksymalnie 20),
z podaniem kompletnych informacji takich jak: imię, nazwisko, pozycja (bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik), PESEL. Zawodnicy niepełnoletni muszą ponadto przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna na grę w GALO. Niedostarczenie takiej zgody jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika niepełnoletniego do gry w GALO.
b/ dostarczenie przed pierwszym meczem formularza zgłoszeniowego z kompletem własnoręcznych podpisów zawodników biorących udział w rozgrywkach.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu
    i przepisów gry o czym świadczy podpis reprezentanta drużyny w imieniu swoim oraz
    zgłoszonych zawodników.
4. Do udziału w lidze nie można zgłaszać osób będących czynnymi zawodnikami klubów
    zrzeszonych w PZPN. Dotyczy to również grających w ligach futsalu i innych rozgrywanych
    pod egidą PZPN. UWAGA!!! NAGINAMY TEN PRZEPIS a mianowicie może grać tylko
    jedna taka osoba!!! Lecz pod pewnymi warunkami!!! Zawodnik grający na co dzień
    w rozgrywkach PZPN NIE MOŻE GRAĆ NA SWOJEJ POZYCJI!!![Jeżeli takowy gra np.
    w polu (napastnik, pomocnik, obrońca) to taki zawodnik może grać TYLKO I WYŁĄCZNIE 
    JAKO BRAMKARZ i odwrotnie!!!]
5. Jako zawodnik zrzeszony traktowany jest także zrzeszony junior powyżej 19 roku życia.
6. W lidze może grać zawodnik z ligi futsalu lub ligi amatorskiej które nie są rozgrywane
    pod egidą OZPN i PZPN, mogą również grać zawodnicy, którzy grają w drużynach
    zakładowych oraz amatorskich ligach na boiskach otwartych.
7. Zawodnik zgłoszony do jednej drużyny nie może w trakcie trwania sezonu zasilić innej,
    nawet jeżeli w pierwszej nie rozegrał ani jednego meczu.

III. System rozgrywek
1. Rozgrywki rozpoczną się pierwszą kolejką w dniu 03 KWIETNIA 2016r.
2. Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem, który zostanie opublikowany na stronie
    internetowej po zakończeniu procedury rejestracji drużyn do rozgrywek.
3. Na boisku może przebywać jednocześnie 6 zawodników jednej drużyny: bramkarz + 5 
    zawodników z pola.
4. Zespoły grają w jednolitych strojach - mile widziane koszulki z numerami (bramkarz
    musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów pozostałych zawodników).
5. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie ”hokejowym”, 
    w wyznaczonych strefach przy linii środkowej. W przypadku kontuzji zawodnik może
    opuścić boisko w innym miejscu niż wyznaczone, ale wówczas zawodnik wchodzący
    za niego na boisko musi uzyskać na to zgodę sędziego. Za dokonanie zmiany w innym
    miejscu niż wyznaczone lub w sposób niedozwolony, zawodnik wchodzący na boisko
    zostanie ukarany żółtą kartką.
6. Jeśli piłka opuści teren boiska, to po piłkę biegnie zawodnik rezerwowy drużyny
    lub osoba "z ramienia" tej drużyny która ją wybiła. Jeśli żaden zawodnik nie będzie
    chętny pójść po piłkę, to kapitan drużyny zostanie ukarany żółtą kartką.
7. Przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, przeciwnika obowiązuje zachowanie
    odległości 5 metrów.
8. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
9. Czas trwania spotkań wynosi 2x30 minut ze zmianą połów z maksymalnie 3-minutową 
    przerwą.
10. Kapitan drużyny powinien w czasie meczu posiadać opaskę na ręce.
11. Dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwona lub bezpośrednio czerwona powoduje, że
      zawodnik opuszcza boisko i drużyna gra w osłabieniu do końca meczu.
12. Kary za kartki: za żółtą kartkę obowiązuje kara finansowa w wysokości 5 zł, za czerwoną 
     10 zł. Pieniądze za kartki trzeba uregulować po zakończeniu meczu lub przed
     rozpoczęciem kolejnego spotkania. Za nieuregulowanie w terminie (przed rozpoczęciem
     kolejnego meczu) drużynie bez względu na to, czy ukarany zawodnik bierze udział
     w kolejnym spotkaniu kara finansowa zostaje podwojona (10 zł za kartkę żółtą, 20 za
     czerwoną) max. 3 razy, po których drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek. Pieniądze
     pozyskane z kar indywidualnych oraz zespołowych przeznaczone zostaną na nagrody.
13. Po otrzymaniu trzech żółtych kartek w rozgrywkach, zawodnik nie ma prawa wystąpić
     w kolejnym spotkaniu (kara 1 meczu). Po otrzymaniu sześciu żółtych kartek zawodnik
     nie ma prawa wystąpić w co najmniej dwóch kolejnych meczach (organizator może 
     odsunąć zawodnika od gry na więcej spotkań).
14. Przy dwóch żółtych kartkach w jednym meczu (w konsekwencji czerwonej) - zawodnik
     może grać w następnej kolejce (zdarzenie takie traktuje się jak otrzymanie dwóch żółtych
     kartek w kolejnych meczach, a nie jak otrzymanie kartki czerwonej), chyba, że któraś
     z otrzymanych żółtych kartek jest już jego trzecią (lub szóstą), wtedy zastosowanie ma 
     punkt 13 regulaminu.
15. Zawodnik, który otrzymał bezpośrednio czerwona kartkę automatycznie odsunięty 
     zostaje od gry w kolejnym ligowym spotkaniu (1 mecz). W szczególnych przypadkach
     organizatorzy GALO mogą odsunąć zawodnika na więcej niż jedno spotkanie, aż do
     dyskwalifikacji do końca sezonu. W szczególności dotyczy to zachowań agresywnych 
     i wulgarnych w stosunku do sędziego, kibiców lub innych zawodników. 
16. Gdy bramkarz dostanie czerwoną kartkę, jego miejsce może zająć inny zawodnik
     wyznaczony przez kapitana drużyny, ale drużyna kontynuuje grę w osłabieniu
     (rezerwowy bramkarz zmienia na placu gry innego, nie karanego czerwoną kartką
      zawodnika).
17. Każda drużyna jest zobowiązana do prowadzenia we własnym zakresie rejestru żółtych
      i czerwonych kartek oraz do dopilnowania aby zawodnik nieuprawniony nie wziął udziału 
     w meczu pod rygorem przegranej w meczu w wyniku nałożonego walkowera.
18. Po wyjściu piłki za linię bramkową, bramkarz wznawia grę w dowolny sposób, nie może 
     jednak grać na czas, ma na wznowienie gry 5 sekund. Po jego zagraniu piłka musi
     opuścić pole karne.
19. Wznowienie ze środka boiska musi być zagraniem piłki w kole do przodu. Może być to
     strzał bezpośrednio na bramkę przeciwnika.
20. Po zdobyciu bramki, wznowienie gry przez drużynę przeciwną następuje ze środka
      boiska.
21. Gra z autu wznawiana jest nogą. Czas na to wynosi 5 sekund.
22. Wznowienie z autu nie może być strzałem bezpośrednim. Jeśli padnie bramka z autu,
      a nikt nie dotknie piłki, bramka nie będzie uznana.
23. Atak wślizgiem na zawodnika prowadzącego piłkę jest niedozwolony (skutkuje
      otrzymaniem żółtej kartki).
24. Wślizgami można ratować wychodząca piłkę oraz wchodzić bez zagrożenia dla 
      współzawodnika.
25. Zawodnik pod wpływem alkoholu nie zostanie dopuszczony do rozegrania meczu.
26. Nie można przełożyć meczu z inicjatywy jednej z drużyn. Organizator wychodzi 
     z założenia, że każda drużyna dysponuje szeroką kadrą i przełożenie meczu nie będzie
     konieczne nawet w przypadku nieobecności kilku zawodników. Niesprzyjające warunki
     pogodowe również nie powinny być przyczyną odwołania meczów. O ile tylko gra może
     być kontynuowana, mecz należy rozegrać do końca. Możliwe jest natomiast przełożenie 
     całej kolejki na wniosek kapitanów większości drużyn lub ze względu na niemożność 
     skorzystania z boiska.
27. W przypadku nieprzybycia sędziego na wyznaczony termin zawodów sędziuje osoba
     neutralna wybrana przez kapitanów i organizatora.
28. Decyzje sędziego są niepodważalne, za komentowanie orzeczeń sędziego, ubliżanie
     arbitrowi zawodów zawodnik może być ukarany karą w postaci: żółtej lub czerwonej
     kartki, natomiast w ekstremalnych przypadkach może zostać usunięty z rozgrywek
     ligowych bez prawa uczestnictwa w dalszych etapach ligi.
29. Jeśli w drużynie zagra nieuprawniony zawodnik (nie zgłoszony do rozgrywek, kolejny
     zrzeszony zawodnik lub zawieszony za kartki) drużyna zostanie ukarana walkowerem 3:0.
30. 2 walkowery za złamanie regulaminu mogą być podstawą do wykluczenia drużyny z ligi.
31. Drużynie wykluczonej z rozgrywek za 2 walkowery nie przysługuje prawo do powrotu 
     do rozgrywek w danym sezonie.
32. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek lub jej skreślenia należy:
a) pozostałe do rozegrania mecze zweryfikować jako walkower 3:0 dla przeciwnika, o ile drużyna wycofana z ligi lub skreślona rozegrała co najmniej połowę meczów w lidze. 
b) anulować jej mecze gdy rozegrała mniej niż połowę meczów.
c) w rozegranych meczach które zostały zweryfikowane potem jako walkowery, kartki
i strzelcy bramek drużyn, które nie zostały ukarane, nie są unieważniane.
d) drużynie ukaranej walkowerem unieważnia się tylko zdobyte bramki, kartki pozostają ważne.
e) zweryfikowanie meczu po jego rozegraniu jako walkower nie może spowodować straty dla drużyny nie karanej, jeśli uzyskała większą zdobycz bramkową niż 3, to wszystkie bramki pozostają w jej bilansie (w tej sytuacji możliwe jest wyższe zwycięstwo walkowerem niż 3:0)
33. Jeśli drużyna nie przybędzie na wyznaczony mecz jest karana walkowerem, a także karą
     finansową w wysokości 50 zł (pokrycie kosztów organizacyjnych). Kara musi być
     uregulowana przed następną kolejką ligową.
34. Organizator może dopuścić do rozegrania meczu drużynę, która z jakiegoś powodu
      będzie dysponowała tylko 4 lub 5 zawodnikami, ale drużyna przeciwna dysponująca
      przed meczem liczniejszym składem zagra według regulaminu czyli (bramkarz + 5 
      zawodników w polu).
35. Jeśli zespół, ze względu na czerwone kartki i inne przypadki, zostanie na boisku z 3
     zawodnikami, sędzia zakończy spotkanie, a wynik zostanie zweryfikowany jako walkower.
     Za taki walkower nie płaci się kary.

IV. Klasyfikacja zespołów
1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów oraz strzelonych
    i straconych bramek.
2. Za każde zwycięstwo przyznaje się drużynie 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0.
3. Na koniec sezonu czyli po ostatniej kolejce w przypadku uzyskania takiej samej ilości
    punktów decydują kolejno:
- wynik meczu bezpośredniego między drużynami z równą ilością punktów,
- stosunek bramek,
- w ostateczności rzuty karne między zainteresowanymi.
4. W klasyfikacji fair-play przyznaje się punkty karne:
10 - za każdą czerwoną kartkę,
5 - za każdą żółtą kartkę,
4 - za nieuregulowanie kary finansowej za żółtą kartkę przed rozpoczęciem
  kolejnego meczu
3 - za niedopełnienie przez kapitana obowiązku podania składu przed meczem
3 - za brak podpisu kapitana na protokole meczowym
Ponadto Organizator może nałożyć karę w wysokości od 1 do 20 punktów za szczególnie
niesportowe zachowanie się (w tym picie alkoholu lub palenie tytoniu) zawodników lub kibiców danej drużyny, a także za brak porządku na obiekcie sportowym (np. nie posprzątanie po sobie śmieci i butelek po napojach). Niezależnie od tego na drużynę mogą być nałożone inne sankcje łącznie z odebraniem punktów lub wykluczeniem z rozgrywek.

V. Patronat nad ligą GALO:
Wójt Gminy Psary
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie

VI. Nagrody
Nagrody dla 3 najlepszych drużyn ligowych (dla reszty medale i dyplomy pamiątkowe),
puchar fair-play, oraz nagrody indywidualne: najlepszy strzelec ligi, najlepszy bramkarz,
najstarszy oraz najmłodszy zawodnik GALO)

VII. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy uczestniczący w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz za skutki wypadków
    i kontuzji przed, po i w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział
    w lidze osób chorych, a także rzeczy pozostawione na obiektach.
3. Za usterki stwierdzone na obiektach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
4. Za kibiców i osoby towarzyszące odpowiada drużyna i jej kierownictwo (kapitanowie). 
   Jeżeli sympatycy danego zespołu w jakiś sposób zakłócają spokój, zaśmiecają, 
   spożywają alkohol, organizator ma prawo usunąć zespół z ligi, ukarać karą finansową 
   i/lub punktami ujemnymi.
5. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem rozgrywek ligowych, a nie
    ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. Protesty, odwołania i spory
    powstałe pomiędzy drużynami lub zawodnikami zgłoszonymi do rozgrywek będą
    rozstrzygane przez Organizatora.
6. Po zakończonych spotkaniach drużyny uczestniczące w danym spotkaniu zobowiązane
    są do uprzątnięcia po sobie wszelkiego rodzaju śmieci oraz zanieczyszczeń 
    i umieszczenia ich w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach lub workach
    znajdujących się na terenie kompleksu sportowego Orlik.
7. Na sztucznych nawierzchniach obowiązuje zakaz gry w obuwiu z metalowymi korkami,
    wkrętami oraz tzw. LANKAMI – ze względu na nawierzchnie oraz bezpieczeństwo
    współzawodników. Zawodnik z takim obuwiem nie zostanie dopuszczony do rozegrania
    meczu. OBUWIE DOZWOLONE TO TURFY ORAZ HALOWE!!!
8. Sędzia lub Organizator może przed rozpoczęciem meczu może przeprowadzić
    weryfikację zawodników. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać na meczu
    dokument tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Jeśli zawodnik nie będzie
    posiadał takiego dokumentu, a będą wątpliwości, co do jego tożsamości, to nie zostanie
    dopuszczony do gry.
    Opłata za sędziów za pierwszą rundę wynosi 120 zł od drużyny
    (do uregulowania max. do drugiej kolejki).