Informujemy, iż w dn. 28-29.03.2019 r. (czwartek - piątek)
na Orliku
przy Szkole Podstawowej w Psarach o godz. 1700
odbędą się badania lekarskie
dla wszystkich zawodników
Akademii. O
soby uczestniczące w badaniach obowiązkowo muszą
posiadać
aktualne podstawowe badania krwi oraz EKG.

28.03.2019 r. (czwartek) godz. 17.00
- badania rocz. 2009 - 2012
29.03.2019 r. (piątek) godz. 17.00 - badania rocz. 2006 - 2008