NOWY REGULAMIN LIGI ORLIKA W PIŁCE NOŻNEJ PSARY 2017 r.

I Postanowienia ogólne :
Amatorska Ligi Orlika opiera się na działalności organizatorów i osób biorących w niej udział. Jej celem jest propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego, podnoszenia sprawności fizycznej, wzbudzania zainteresowania sportem oraz prowadzenie rozgrywek pomiędzy zespołami biorącymi w niej udział, w myśl zasady fair play. Rozgrywkami kierują organizatorzy. Ich zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zawodów i rozpatrywanie sytuacji spornych.

II Zasady dotyczące zgłoszenia drużyn:
1. Do ligi zostaną dopuszczone zespoły, które złożyły organizatorom formularz zgłoszeniowy zawierający nazwę drużyny oraz listę zawodników w niej występujących (imię, nazwisko, pesel, najpóźniej w dniu rozegrania 1 kolejki ligowej). Drużyna może liczyć max 15 zawodników plus 5 dopisanych najpóźniej do 5 kolejki ligowej.
2. W lidze udział mogą brać wszystkie osoby (od 16 roku życia) oraz zawodnicy grający aktualnie w klubach piłkarskich do ligi okręgowej włącznie (klasa C,B,A, liga okręgowa).
3. Do meczu ligowego zostanie dopuszczony wyłącznie zawodnik wpisany na listę zawodników danej drużyny.
4. W czasie trwania ligi można dopisywać zawodników nie zgłoszonych wcześniej do udziału (max 5 zawodników najpóźniej do 5 kolejki ligowej)
5. W czasie trwania ligi nie ma możliwości transferu zawodnika z jednej drużyny do drugiej, który wpisany był wcześniej do innego zespołu. Wyjątkiem jest:
    a) przerwa zimowa i przerwa letnia od rozgrywek
    b) wycofanie się drużyny z rozgrywek.
6. Udział w rozgrywkach jest możliwy po opłaceniu składki członkowskiej przez każdą z drużyn (wysokość składki jest uzależniona od ilości zespołów) najpóźniej tydzień przed startem ligi.
7. Złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu przez każdego wpisanego zawodnika.

III Zasady dotyczące rozgrywek:
1. każda drużyna składa się z 6 zawodników jednocześnie występujących na boisku, jednym z nich jest bramkarz.
2. W lidze gra się piłką przeznaczoną na nawierzchnie trawiaste (rozmiar 5).
3. Za ubliżanie, głośne przeklinanie i niesportowe zachowanie zawodnicy, a także rezerwowi znajdujący się poza boiskiem, zostaną wykluczeni z gry na czas trwania meczu. Za wybitnie niesportowe zachowanie grozi dłuższa dyskwalifikacja. Surowo zabrania się wykonywania wślizgów!!! Jedynie dopuszczalne będą wślizgi ratujące piłkę przed wyjściem za pole gry, jeżeli nie ma przy niej przeciwnika.
4. Miejscem rozgrywania meczów ligi będzie boisko z sztuczną nawierzchnią należące do Kompleksu Boisk Orlik Psary ul. Szkolna 32. Czas trwania meczu wynosi 2x30 minut, przerwa max. 5 minut.
5. Jeżeli drużyna nie pojawi się na placu gry do 10 minut po godzinie rozpoczęcia meczu w liczbie minimum 5 zawodników to zostanie odgwizdany walkower 5:0 na jej niekorzyść.
6. Możliwe jest przełożenie meczu tylko w wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem że:
    a) organizator i drużyna przeciwna zostaną poinformowane
        7 dni przed meczem wg terminarza o chęci przełożenia meczu
    b) zostanie uzyskana zgoda drużyny przeciwnej oraz organizatora na przełożenie meczu
       (Organizator ma prawo narzucić inny termin rozegrania meczu).
7. O miejscu w tabeli rozgrywek decyduje kolejno: liczba zdobytych punktów, bezpośredni wynik spotkania lub dwumeczu, bilans bramkowy, ilość goli zdobytych, straconych, dodatkowy mecz
8. Każdy zawodnik jest zobowiązany posiadać dowód tożsamości w czasie trwania rozgrywek na wypadek chęci weryfikacji drużyny przeciwnej danych zawodnika z listą startową danej drużyny.
9. W przypadku gdy jedna z drużyn wycofa się z rozgrywek wszystkie punkty z nią zdobyte przez inne drużyny zostaną anulowane. Drużyna która wycofuje się z rozgrywek traci tzw. wpisowe.
10. Jeżeli drużyna odda walkowerem 3 mecze ze swojej winy wtedy zostaje wykluczona z rozgrywek.
11. Każda drużyna musi posiadać odrębne własne stroje, tak by z łatwością na boisku można było rozpoznać swojego zawodnika. W przypadku, kiedy drużyna nie będzie posiadała swojego kompletu będzie musiała zagrać w narzutkach będących na wyposażeniu Orlika.
12. Na każdy mecz wyznaczony jest przez Organizatora jeden Sędzia, który egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza on Organizatorowi rozgrywek informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami. Decyzje Sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne. Sędzia ma prawo nie dopuścić do meczu zawodnika, który jego zdaniem zachowuje się niesportowo, lub znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
13. Zawodnik, który otrzyma karę wykluczenia (czerwona kartka) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 5 zł u Organizatora do czasu kiedy ponownie uzyska prawo do gry. W przypadku braku wpłaty, zawodnik zostaje wykluczony z dalszych meczów danej edycji oraz z kolejnych edycji lig. Za otrzymanie czerwonej kartki zawodnik pauzuje 1 mecz. W wyjątkowych sytuacjach kara może zostać zwiększona.
14. Kapitanowie poszczególnych zespołów posiadają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu danego meczu, gry zawodników nieuprawnionych przed jak i po meczu max. do 10 min u sędziego zawodów.
15. Wszystkie mecze będą rozgrywane według wcześniej podanego terminarza. Mecze odbywać się będą w każdą niedziele (wyjątkiem są dni świąteczne przypadające w tych dniach)
16. Prowadzona będzie klasyfikacja na najlepszego strzelca ligi oraz bramkarza (decyduje ilość goli puszczonych oraz ilość rozegranych meczów  - min 6.). Nagrody przyznawane będą na zakończenie całej ligi.
17. W miesiącu - lipcu - przerwa w rozgrywkach. Liga będzie podzielona na dwie rundy wiosna/jesień, po których zostanie wyłoniona najlepsza drużyna. Pierwsze 3 zespoły otrzymają dyplomy oraz puchary. Natomiast pozostali obdarowani zostaną pamiątkowymi dyplomami.
18. Terminarz rozgrywek, jak i inne wiadomości związane z ligą umieszczone będą na stronie internetowej www.orlik.psary.pl
19. Numer kontaktowy do organizatora rozgrywek - 516763960 Paweł Krawiec.
20. System rozgrywek to każdy z każdym plus rewanż.
21. Wszelkie dodatkowe sprawy ustalone będą na spotkaniu z organizatorem w dniu 25.03.2017r. godz. 10:00
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na obiekcie „Orlik” przez uczestników ligi. Uczestnicy podpisując deklarację udziału w lidze potwierdzają, że są ubezpieczeni (NNW), biorą w niej udział na własną odpowiedzialność, nie mają żadnych przeciwwskazań – w tym zdrowotnych do gry w piłkę nożną i nie będą wnosić do Organizatora roszczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych powstałych w wyniku udziału w rozgrywkach.

Niniejszy Regulamin został opracowany przez Organizatora na potrzeby organizacji i prowadzenia Ligi Orlika na boisku Orlik ze sztuczną trawą przy gimnazjum w Psarach ul. Szkolna 32. Zabrania się wykorzystywania części lub całości Regulaminu bez wiedzy i zgody Głównego Organizatora.

Krótki regulamin dotyczący samego meczu

1. Boisko: wymiary (32 x 62).
2. Bramka: wymiary 2 x 5 m.
3. Mecze rozgrywane będą piłką o rozmiarze 5
4. Czas gry: 2 x 30 minut + max. 5 minutowa przerwa.
5. Zespół liczy max. 15 zawodników. Na boisku znajduje się 5 zawodników w polu +bramkarz
6. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania tylko w obuwiu przeznaczonym do gry na Orliku
7. Bramkarz może chwytać piłkę tylko w polu bramkowym.
8. Rzut od bramki wykonywany jest nogą lub reką
9. Zakaz wykonywania wslizgów, wyjątkiem jest zablokowanie piłki przed wyjsciem na aut, w bezpiecznej odleglosci od przeciwnika.
10. Rzut z autu wykonywany jest nogą.
11. Piłka z rzutu od bramki może bezpośrednio przekroczyć linie środkową.
12. Gra bez „spalonego”.
13. Zmiany hokejowe. Podczas zmiany zawodnik może wejść na boisko dopiero wtedy, kiedy jego partner z zespołu opuści plac gry. Zmiany muszą odbywać się przy linii środkowej boiska, nie dalej niż 3 metry od niej.
14. Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
15. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów od bramki.
16. Pozostałe przepisy zgodnie z przepisami PZPN.

Regulamin rozgrywek GALO
Wiosna 2016

CEL LIGI:
Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu, promowanie piłki nożnej i zachęcanie
do uprawiania tej dyscypliny w naszej gminie. GALO to rozgrywki przeznaczone
dla amatorów oraz sposób na prowadzenie sportowego trybu życia.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem GALO jest Wójt Gminy Psary, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
    w Gródkowie oraz Animatorzy Orlika.
2. Wszystkie odpowiedzi na pytania, niezbędne informacje dotyczące rozgrywek
   otrzymacie pisząc na e-mail - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 507-537-602  
3. Liga rozgrywana będzie według przepisów gry w piłkę nożną wydanych przez PZPN 
    ze zmianami ustalonymi w niniejszym regulaminie.
4. Rozgrywki ligowe odbywać się będą w niedziele lub soboty na obiekcie ORLIK
    przy GIMNAZJUM w Psarach ul. Szkolna 32.
5. Terminarz rozgrywek oraz godziny meczów będą podane na stronie internetowej 
    z 4-dniowym wyprzedzeniem.
6. Oficjalnym źródłem informacji o rozgrywkach i decyzjach Organizatora jest strona
    internetowa www.orlik.psary.pl

II. Zgłaszanie drużyn
1. Każda drużyna wyznacza osobę (kapitan lub kierownik drużyny) do kontaktu
    z organizatorem.
2. Warunkiem potwierdzenia i przyjęcia zespołu do rozgrywek jest:
a/ przesłanie do 2 kwietnia 2016 r. w formie elektronicznej czytelnie wypełnionego
formularza zgłoszeniowego z listą zgłoszonych zawodników (minimum 6, maksymalnie 20),
z podaniem kompletnych informacji takich jak: imię, nazwisko, pozycja (bramkarz, obrońca, pomocnik, napastnik), PESEL. Zawodnicy niepełnoletni muszą ponadto przed rozpoczęciem rozgrywek dostarczyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna na grę w GALO. Niedostarczenie takiej zgody jest równoznaczne z niedopuszczeniem zawodnika niepełnoletniego do gry w GALO.
b/ dostarczenie przed pierwszym meczem formularza zgłoszeniowego z kompletem własnoręcznych podpisów zawodników biorących udział w rozgrywkach.
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu
    i przepisów gry o czym świadczy podpis reprezentanta drużyny w imieniu swoim oraz
    zgłoszonych zawodników.
4. Do udziału w lidze nie można zgłaszać osób będących czynnymi zawodnikami klubów
    zrzeszonych w PZPN. Dotyczy to również grających w ligach futsalu i innych rozgrywanych
    pod egidą PZPN. UWAGA!!! NAGINAMY TEN PRZEPIS a mianowicie może grać tylko
    jedna taka osoba!!! Lecz pod pewnymi warunkami!!! Zawodnik grający na co dzień
    w rozgrywkach PZPN NIE MOŻE GRAĆ NA SWOJEJ POZYCJI!!![Jeżeli takowy gra np.
    w polu (napastnik, pomocnik, obrońca) to taki zawodnik może grać TYLKO I WYŁĄCZNIE 
    JAKO BRAMKARZ i odwrotnie!!!]
5. Jako zawodnik zrzeszony traktowany jest także zrzeszony junior powyżej 19 roku życia.
6. W lidze może grać zawodnik z ligi futsalu lub ligi amatorskiej które nie są rozgrywane
    pod egidą OZPN i PZPN, mogą również grać zawodnicy, którzy grają w drużynach
    zakładowych oraz amatorskich ligach na boiskach otwartych.
7. Zawodnik zgłoszony do jednej drużyny nie może w trakcie trwania sezonu zasilić innej,
    nawet jeżeli w pierwszej nie rozegrał ani jednego meczu.

III. System rozgrywek
1. Rozgrywki rozpoczną się pierwszą kolejką w dniu 03 KWIETNIA 2016r.
2. Mecze będą rozgrywane zgodnie z terminarzem, który zostanie opublikowany na stronie
    internetowej po zakończeniu procedury rejestracji drużyn do rozgrywek.
3. Na boisku może przebywać jednocześnie 6 zawodników jednej drużyny: bramkarz + 5 
    zawodników z pola.
4. Zespoły grają w jednolitych strojach - mile widziane koszulki z numerami (bramkarz
    musi grać w stroju odróżniającym się kolorystycznie od strojów pozostałych zawodników).
5. Zmiany zawodników w trakcie gry prowadzone są w systemie ”hokejowym”, 
    w wyznaczonych strefach przy linii środkowej. W przypadku kontuzji zawodnik może
    opuścić boisko w innym miejscu niż wyznaczone, ale wówczas zawodnik wchodzący
    za niego na boisko musi uzyskać na to zgodę sędziego. Za dokonanie zmiany w innym
    miejscu niż wyznaczone lub w sposób niedozwolony, zawodnik wchodzący na boisko
    zostanie ukarany żółtą kartką.
6. Jeśli piłka opuści teren boiska, to po piłkę biegnie zawodnik rezerwowy drużyny
    lub osoba "z ramienia" tej drużyny która ją wybiła. Jeśli żaden zawodnik nie będzie
    chętny pójść po piłkę, to kapitan drużyny zostanie ukarany żółtą kartką.
7. Przy wykonywaniu stałych fragmentów gry, przeciwnika obowiązuje zachowanie
    odległości 5 metrów.
8. Przepis o spalonym nie obowiązuje.
9. Czas trwania spotkań wynosi 2x30 minut ze zmianą połów z maksymalnie 3-minutową 
    przerwą.
10. Kapitan drużyny powinien w czasie meczu posiadać opaskę na ręce.
11. Dwie żółte kartki, a w konsekwencji czerwona lub bezpośrednio czerwona powoduje, że
      zawodnik opuszcza boisko i drużyna gra w osłabieniu do końca meczu.
12. Kary za kartki: za żółtą kartkę obowiązuje kara finansowa w wysokości 5 zł, za czerwoną 
     10 zł. Pieniądze za kartki trzeba uregulować po zakończeniu meczu lub przed
     rozpoczęciem kolejnego spotkania. Za nieuregulowanie w terminie (przed rozpoczęciem
     kolejnego meczu) drużynie bez względu na to, czy ukarany zawodnik bierze udział
     w kolejnym spotkaniu kara finansowa zostaje podwojona (10 zł za kartkę żółtą, 20 za
     czerwoną) max. 3 razy, po których drużyna zostanie wykluczona z rozgrywek. Pieniądze
     pozyskane z kar indywidualnych oraz zespołowych przeznaczone zostaną na nagrody.
13. Po otrzymaniu trzech żółtych kartek w rozgrywkach, zawodnik nie ma prawa wystąpić
     w kolejnym spotkaniu (kara 1 meczu). Po otrzymaniu sześciu żółtych kartek zawodnik
     nie ma prawa wystąpić w co najmniej dwóch kolejnych meczach (organizator może 
     odsunąć zawodnika od gry na więcej spotkań).
14. Przy dwóch żółtych kartkach w jednym meczu (w konsekwencji czerwonej) - zawodnik
     może grać w następnej kolejce (zdarzenie takie traktuje się jak otrzymanie dwóch żółtych
     kartek w kolejnych meczach, a nie jak otrzymanie kartki czerwonej), chyba, że któraś
     z otrzymanych żółtych kartek jest już jego trzecią (lub szóstą), wtedy zastosowanie ma 
     punkt 13 regulaminu.
15. Zawodnik, który otrzymał bezpośrednio czerwona kartkę automatycznie odsunięty 
     zostaje od gry w kolejnym ligowym spotkaniu (1 mecz). W szczególnych przypadkach
     organizatorzy GALO mogą odsunąć zawodnika na więcej niż jedno spotkanie, aż do
     dyskwalifikacji do końca sezonu. W szczególności dotyczy to zachowań agresywnych 
     i wulgarnych w stosunku do sędziego, kibiców lub innych zawodników. 
16. Gdy bramkarz dostanie czerwoną kartkę, jego miejsce może zająć inny zawodnik
     wyznaczony przez kapitana drużyny, ale drużyna kontynuuje grę w osłabieniu
     (rezerwowy bramkarz zmienia na placu gry innego, nie karanego czerwoną kartką
      zawodnika).
17. Każda drużyna jest zobowiązana do prowadzenia we własnym zakresie rejestru żółtych
      i czerwonych kartek oraz do dopilnowania aby zawodnik nieuprawniony nie wziął udziału 
     w meczu pod rygorem przegranej w meczu w wyniku nałożonego walkowera.
18. Po wyjściu piłki za linię bramkową, bramkarz wznawia grę w dowolny sposób, nie może 
     jednak grać na czas, ma na wznowienie gry 5 sekund. Po jego zagraniu piłka musi
     opuścić pole karne.
19. Wznowienie ze środka boiska musi być zagraniem piłki w kole do przodu. Może być to
     strzał bezpośrednio na bramkę przeciwnika.
20. Po zdobyciu bramki, wznowienie gry przez drużynę przeciwną następuje ze środka
      boiska.
21. Gra z autu wznawiana jest nogą. Czas na to wynosi 5 sekund.
22. Wznowienie z autu nie może być strzałem bezpośrednim. Jeśli padnie bramka z autu,
      a nikt nie dotknie piłki, bramka nie będzie uznana.
23. Atak wślizgiem na zawodnika prowadzącego piłkę jest niedozwolony (skutkuje
      otrzymaniem żółtej kartki).
24. Wślizgami można ratować wychodząca piłkę oraz wchodzić bez zagrożenia dla 
      współzawodnika.
25. Zawodnik pod wpływem alkoholu nie zostanie dopuszczony do rozegrania meczu.
26. Nie można przełożyć meczu z inicjatywy jednej z drużyn. Organizator wychodzi 
     z założenia, że każda drużyna dysponuje szeroką kadrą i przełożenie meczu nie będzie
     konieczne nawet w przypadku nieobecności kilku zawodników. Niesprzyjające warunki
     pogodowe również nie powinny być przyczyną odwołania meczów. O ile tylko gra może
     być kontynuowana, mecz należy rozegrać do końca. Możliwe jest natomiast przełożenie 
     całej kolejki na wniosek kapitanów większości drużyn lub ze względu na niemożność 
     skorzystania z boiska.
27. W przypadku nieprzybycia sędziego na wyznaczony termin zawodów sędziuje osoba
     neutralna wybrana przez kapitanów i organizatora.
28. Decyzje sędziego są niepodważalne, za komentowanie orzeczeń sędziego, ubliżanie
     arbitrowi zawodów zawodnik może być ukarany karą w postaci: żółtej lub czerwonej
     kartki, natomiast w ekstremalnych przypadkach może zostać usunięty z rozgrywek
     ligowych bez prawa uczestnictwa w dalszych etapach ligi.
29. Jeśli w drużynie zagra nieuprawniony zawodnik (nie zgłoszony do rozgrywek, kolejny
     zrzeszony zawodnik lub zawieszony za kartki) drużyna zostanie ukarana walkowerem 3:0.
30. 2 walkowery za złamanie regulaminu mogą być podstawą do wykluczenia drużyny z ligi.
31. Drużynie wykluczonej z rozgrywek za 2 walkowery nie przysługuje prawo do powrotu 
     do rozgrywek w danym sezonie.
32. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek lub jej skreślenia należy:
a) pozostałe do rozegrania mecze zweryfikować jako walkower 3:0 dla przeciwnika, o ile drużyna wycofana z ligi lub skreślona rozegrała co najmniej połowę meczów w lidze. 
b) anulować jej mecze gdy rozegrała mniej niż połowę meczów.
c) w rozegranych meczach które zostały zweryfikowane potem jako walkowery, kartki
i strzelcy bramek drużyn, które nie zostały ukarane, nie są unieważniane.
d) drużynie ukaranej walkowerem unieważnia się tylko zdobyte bramki, kartki pozostają ważne.
e) zweryfikowanie meczu po jego rozegraniu jako walkower nie może spowodować straty dla drużyny nie karanej, jeśli uzyskała większą zdobycz bramkową niż 3, to wszystkie bramki pozostają w jej bilansie (w tej sytuacji możliwe jest wyższe zwycięstwo walkowerem niż 3:0)
33. Jeśli drużyna nie przybędzie na wyznaczony mecz jest karana walkowerem, a także karą
     finansową w wysokości 50 zł (pokrycie kosztów organizacyjnych). Kara musi być
     uregulowana przed następną kolejką ligową.
34. Organizator może dopuścić do rozegrania meczu drużynę, która z jakiegoś powodu
      będzie dysponowała tylko 4 lub 5 zawodnikami, ale drużyna przeciwna dysponująca
      przed meczem liczniejszym składem zagra według regulaminu czyli (bramkarz + 5 
      zawodników w polu).
35. Jeśli zespół, ze względu na czerwone kartki i inne przypadki, zostanie na boisku z 3
     zawodnikami, sędzia zakończy spotkanie, a wynik zostanie zweryfikowany jako walkower.
     Za taki walkower nie płaci się kary.

IV. Klasyfikacja zespołów
1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według zdobytych punktów oraz strzelonych
    i straconych bramek.
2. Za każde zwycięstwo przyznaje się drużynie 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0.
3. Na koniec sezonu czyli po ostatniej kolejce w przypadku uzyskania takiej samej ilości
    punktów decydują kolejno:
- wynik meczu bezpośredniego między drużynami z równą ilością punktów,
- stosunek bramek,
- w ostateczności rzuty karne między zainteresowanymi.
4. W klasyfikacji fair-play przyznaje się punkty karne:
10 - za każdą czerwoną kartkę,
5 - za każdą żółtą kartkę,
4 - za nieuregulowanie kary finansowej za żółtą kartkę przed rozpoczęciem
  kolejnego meczu
3 - za niedopełnienie przez kapitana obowiązku podania składu przed meczem
3 - za brak podpisu kapitana na protokole meczowym
Ponadto Organizator może nałożyć karę w wysokości od 1 do 20 punktów za szczególnie
niesportowe zachowanie się (w tym picie alkoholu lub palenie tytoniu) zawodników lub kibiców danej drużyny, a także za brak porządku na obiekcie sportowym (np. nie posprzątanie po sobie śmieci i butelek po napojach). Niezależnie od tego na drużynę mogą być nałożone inne sankcje łącznie z odebraniem punktów lub wykluczeniem z rozgrywek.

V. Patronat nad ligą GALO:
Wójt Gminy Psary
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie

VI. Nagrody
Nagrody dla 3 najlepszych drużyn ligowych (dla reszty medale i dyplomy pamiątkowe),
puchar fair-play, oraz nagrody indywidualne: najlepszy strzelec ligi, najlepszy bramkarz,
najstarszy oraz najmłodszy zawodnik GALO)

VII. Postanowienia końcowe
1. Zawodnicy uczestniczący w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za wypadki oraz za skutki wypadków
    i kontuzji przed, po i w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udział
    w lidze osób chorych, a także rzeczy pozostawione na obiektach.
3. Za usterki stwierdzone na obiektach odpowiedzialność ponoszą drużyny.
4. Za kibiców i osoby towarzyszące odpowiada drużyna i jej kierownictwo (kapitanowie). 
   Jeżeli sympatycy danego zespołu w jakiś sposób zakłócają spokój, zaśmiecają, 
   spożywają alkohol, organizator ma prawo usunąć zespół z ligi, ukarać karą finansową 
   i/lub punktami ujemnymi.
5. O wszystkich innych sprawach związanych z przeprowadzeniem rozgrywek ligowych, a nie
    ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator. Protesty, odwołania i spory
    powstałe pomiędzy drużynami lub zawodnikami zgłoszonymi do rozgrywek będą
    rozstrzygane przez Organizatora.
6. Po zakończonych spotkaniach drużyny uczestniczące w danym spotkaniu zobowiązane
    są do uprzątnięcia po sobie wszelkiego rodzaju śmieci oraz zanieczyszczeń 
    i umieszczenia ich w specjalnie przygotowanych do tego celu pojemnikach lub workach
    znajdujących się na terenie kompleksu sportowego Orlik.
7. Na sztucznych nawierzchniach obowiązuje zakaz gry w obuwiu z metalowymi korkami,
    wkrętami oraz tzw. LANKAMI – ze względu na nawierzchnie oraz bezpieczeństwo
    współzawodników. Zawodnik z takim obuwiem nie zostanie dopuszczony do rozegrania
    meczu. OBUWIE DOZWOLONE TO TURFY ORAZ HALOWE!!!
8. Sędzia lub Organizator może przed rozpoczęciem meczu może przeprowadzić
    weryfikację zawodników. Każdy z zawodników zobowiązany jest posiadać na meczu
    dokument tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Jeśli zawodnik nie będzie
    posiadał takiego dokumentu, a będą wątpliwości, co do jego tożsamości, to nie zostanie
    dopuszczony do gry.
    Opłata za sędziów za pierwszą rundę wynosi 120 zł od drużyny
    (do uregulowania max. do drugiej kolejki).

Zasady ogólne

1. Rozgrywki o mistrzostwo Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika 16+ prowadzone są w terminach ustalonych przez organizatora. W uzasadnionych przypadkach na wniosek jednej z drużyn organizator może ustalić termin na inny dzień tygodnia lub inny termin. Każdy zespół ma prawo przełożyć 1 mecz w wyżej wymienionych warunkach.

2. W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy minimum z rocznika 2000.

3. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami mecz i rewanż.

4. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego i niedokończone z przyczyn niezależnych od obu klubów (opady śniegu, zalanie boiska, itp.), spotkanie to zostanie rozegrane w terminie wyznaczonym przez organizatora.

5. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu organizatora tylko w wyjątkowych przypadkach.

6. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku spotkania:

- 3 punkty za zwycięstwo;
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis);
- 0 punktów za spotkanie przegrane.

7. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie skreślona z listy drużyn biorących udział w rozgrywkach.

8. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli, bez względu na liczbę zdobytych punktów.

9. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:

- w przypadku rozegrania do 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny;
- w przypadku rozegrania więcej niż 50% spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników.

10. Drużyna jest w pełni odpowiedzialna za uprawnienie swoich zawodników.

11. W drużynach mogą występować tylko amatorzy nie zrzeszeni w strukturach PZPN (nie dotyczy to juniorów do 18 roku życia) w innych przypadkach o dopuszczeniu do rozgrywek decyduje organizator.

12. W przypadku zawodników z poza terenu gminy o dopuszczeniu do rozgrywek decyduje organizator.

Zasady gry

1. Rozgrywki odbywają się na boisku Orlika na obiekcie Gimnazjum w Psarach

ul. Szkolna 32.

2. Czas gry: 2 x 30 min z 10-minutową przerwą.

3. Zespół liczy max 11 zawodników: na boisku znajduje się 5-ciu zawodników + bramkarz.

4. Drużyna może rozpocząć mecz w minimalnej ilości 5-ciu zawodników.

5. Jeżeli w wyniku wykluczeń z boiska, w którymkolwiek zespole zostanie mniej niż 4 zawodników mecz należy zakończyć.

6. Ilość zmian podczas trwania rozgrywek jest nieograniczona i nie wymaga przerwy w grze.

7. Rzut z autu jest rzutem wolnym pośrednim, wykonywany jest nogą, piłka stojąca, ustawiona na lub przed linią boczną boiska.

8. Rozpoczęcie gry od środka jest rzutem wolnym bezpośrednim.

9. Grę z autu zawodnik musi wznowić nie później niż po upływie 5 sekund, gdy piłka znajduje się w ustawieniu do wznowienia gry.

10. Nie obowiązuje przepis o spalonym.

11. W przypadku rzutu wolnego mur ustawiany jest w odległości 5 metrów od piłki.

12. Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz nogą z ziemi.

13. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów.

14. W czasie gry zabrania się:

- atakowania przeciwnika w sposób gwałtowny lub niebezpieczny, wślizgów;
- wybijania piłki trzymanej przez bramkarza.

15. Przekroczenie regulaminu w pkt.14 karane jest przez sędziego rzutem wolnym bezpośrednim.

16. Zawodnik zostaje ukarany żółtą kartką, jeśli:

- narusza przepisy gry;
- gestem lub słownie okazuje niezadowolenie z decyzji sędziego;
- zachowuje się nie sportowo.

17. Każde z powyższych przewinień karane będzie rzutem wolnym bezpośrednim.

18. Zawodnik zostaje wykluczony z boiska (czerwona kartka), jeśli zdaniem sędziego:

- zachowuje się w sposób wybitnie nie sportowy;
- atakuje w sposób brutalny i gwałtowny przeciwnika;
- używa obraźliwych lub ordynarnych słów;
- po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc poprzednio ukarany napomnieniem.

19. Drużyna wykluczonego z gry zawodnika może być uzupełniona po upływie 5 minut od ukarania lub po stracie bramki.

20. Zawodnik usunięty z boiska nie może być ponownie wprowadzony do gry, nie może on również przebywać na ławce zawodników rezerwowych.

21. O miejscach w tabeli decyduje: większa ilość zdobytych punktów, bezpośrednie spotkanie, stosunek bramkowy, większa ilość zdobytych bramek. W przypadku gdy więcej drużyn zakończy rozgrywki z taką samą liczbą punktów, o miejscu w tabeli decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami.

Ogólne prawa i obowiązki uczestników

1. W lidze dozwolona jest tylko gra w obuwiu wyznaczonym regulaminem Orlika. Zakaz gry we wkrętach  Jeżeli nastąpi sytuacja gry w innym obuwiu, to sędzia ma prawo kazać zawodnikowi opuścić boisko i musi nakazać zmianę obuwia.

2. Drużyna ma obowiązek stawić się na 30 min. przed rozpoczęciem meczu. Nie obowiązuje okres oczekiwania 15 minut na mecz,gdyż musi się rozpocząć dokładnie o wyznaczonej godzinie (w innym przypadku będzie walkower).

3. Na boisku do sędziów ma prawo zwracać się słownie tylko i wyłącznie kapitan. W żadnym wypadku nie wolno, w stosunku do sędziego, przedstawicielowi drużyny oraz reszcie zawodników (także poza boiskiem) obrażać, zastraszać, symulować, uderzyć bądź tym podobne. Pod określeniem "obrażać" uważa się każde użycie słów powszechnie uważanych za wulgarne w stosunku do arbitra. Takie zachowanie w stosunku do każdego zawodnika będzie karane czerwoną kartką, nie wykluczającą późniejszej dyskwalifikacji. Reszta zawodników, prócz kapitana, nie ma prawa NIC mówić do sędziego, a inne zachowanie będzie karane czerwoną kartką. To samo tyczy się zawodników rezerwowych.

4. Nakazuje się zawodnikom rezerwowym przebywanie w trakcie meczu w wyznaczonym miejscu.

5. Obowiązuje zakaz przeklinania na boisku.

6. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach ubezpieczają się indywidualnie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odniesione podczas gry urazy, kontuzje.

Gminna Amatorska Liga Orlika +16

1. Drużyny zobowiązują się dostarczyć do pierwszego meczu następujące dokumenty:

- lista zgłoszeniowa zawodników;
- oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu.

2. Drużyny są zobowiązane do posiadania identycznych koszulek piłkarskich posiadające widoczne numery na koszulkach, natomiast bramkarz musi posiadać sprzęt bramkarski odróżniający go od reszty zespołu. W razie braku jednolitych koszulek, drużyna otrzyma kamizelki od organizatora.

3. Każdy zespół zobowiązany jest do czytelnego wypisania protokołu spotkania oraz wręczenia go sędziemu zawodów na 10 minut przed rozpoczęciem meczu.

4. Po zakończeniu meczu kapitan lub osoba upoważniona ma obowiązek podejść do sędziego, sprawdzić strzelców bramek i podpisać protokół meczu.

Transfery i sprawy kadrowe

1. Nie obowiązuje limit zgłoszonych zawodników.

2. Zgłoszenie nowego zawodnika odbywa się przez zgłoszenie tego faktu organizatorom przed rozpoczęciem meczu oraz wypełnieniu dodatkowej listy zgłoszeniowej, gdzie nowy zawodnik podaje swoje dane oraz składa własnoręczny podpis.

3. Zgłoszony zawodnik z poza ligi może od razu zagrać w meczu, jednakże zapisanie musi się odbyć przed rozpoczęciem meczu przez sędziego, dane wpisane muszą być kompletne oraz zawierać własnoręczny podpis zawodnika. W innym przypadku grozi drużynie walkower, za wystawienie nieuprawnionego zawodnika.

4. Zawodnik transferowany z innej drużyny tej samej ligi musi odczekać jeden mecz, a zapisanie musi się także odbyć przed rozpoczęciem meczu przez sędziego w którym dany zawodnik jeszcze nie gra; wpisane dane muszą być kompletne.

5. Transfery można przeprowadzać z wyłączeniem trzech ostatnich kolejek.

6. Transferowany zawodnik może zmienić barwy klubowe tylko raz w trakcie sezonu.

Kary

1. Zawodników obowiązują następujące kary:

- żółta kartka (4 żółte mecz pauzy);
- czerwona kartka tj. opuszczenie przez ukaranego boiska do końca meczu.

2. Drużyna może zostać ukarana walkowerem, gdy:

- w momencie rozpoczęcia meczu na boisku znajduje się o dwóch mniej zawodników niż przewidują dane rozgrywki [nie ma tu znaczenia, czy drużyna przeciwna się godzi na grę];
- w danym zespole wystąpił zawodnik nie zgłoszony do tej drużyny.

3. Kary indywidualne są stosowane wówczas gdy:

- zawodnik danej drużyny otrzymał czerwoną kartkę, o karze zawsze decyduje organizator (min. 1 mecz pauzy);
- wystąpił zawodnik, który miał odczekać karę meczową;
- kara musi być wykonana w najbliższym meczu po jej ogłoszeniu, nie zależnie czy jest to mecz z kolejki przełożonej.

Postanowienia końcowe

1. W spornych sytuacjach oparciem są przepisy o grze w piłce nożnej, przepisy PZPN, Kodeks Cywilny oraz bezstronna decyzja organizatora.

2. Organizator ma prawo wnosić do niniejszego regulaminu zmiany bez uprzedniego powiadomienia. Organizator rozgrywek Krzysztof Płachciński - 507537602